• Başlığa
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Təsdiqolunma

Nortarial xidmətlərə son zamanlar son dərəcə çox tələb var. Məsələ bundadır ki, sənəd yalnız notariat təsdiqi olan zaman var olmaq hüququ var.

Notarial fəaliyyətlər (sənədlərin təsdiqi) mətnddəki materialın doğruluğunu təsbit etməyə və sənədin hüquqi qüvvəsinin olmasına icazə verir. Amma daha vacib tərcümə mətninin təsdiq olunmasıdır, madam ki tərcümə özlüyündə qüvvə daşımır. Mətnin tərcümə keyfiyyətindən deyilmir, hüquqi qüvvə daşımır və xaricdə qüvvəyə malik olmur.

Tərcümənin notarial təsdiqi - (tərcüməçinin imzasının notarial təsdiqi) bu sənədin rəsmi orqanda bir sonrakı tanınması üçün təsdiqdir.

Tərcümənin təsdiqi xarici dövlətlərlə müqavilə bağlayanlar üçün, ölkədən çıxan zaman biznes əlaqələri üçün  əvəzsiz xidmətdir.  Əgər sənəd üçün notarial təsdiq edilirsə, hansı ki, başqa ölkənin dövlətin dövlət orqanında tanınacaq, GMC Translation Service Tərcümə Mərkəzi sənədlərin leqalizasiya və apostil xidmətlərini təklif edir (Rusiya, Qazaxıstan).

Bugünki gündə GMC Translation Service Tərcümə Mərkəzi dövlət və özəl notariuslar tərəfindən istənilən sənədin təsdiqini həyata keçirirlər:

 • Registrasiyalı və qurucu sənədlər, maliyyə sənədləri və kontrakt sənədləşməsi, başqa növdə sertifikatlar və korporativ sənədlər.
 • Şəxsi xarakterli sənədlər (məsələn, doğum haqqında şəhadətnamə, diplom, attestat və s.)
 • Həmçinin bizim Mərkəz başqa sənədlərə rəsmi status verilməsini gerçəkləşdirə bilər.

Əgər siz notarial təsdiqli sənəd sifariş verirsinizsə, xüsusi sahədə iş stajı olan tərcüməçi onun üzərində çalışacaqdır. Notarial təsdiqi tərcümənin keyfiyyətinə əmin olan yüksək ixtisaslı notarius yerinə yetirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, heç də hər olunan tərcümə təsdiq olunmur. Notarial təsdiq olunma yalnız qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduğu halda yerinə yetirilir.

Baş verənlər içərisində, notarial təsdiq tələb olunmayan vaxtda ,amma yerinə yetirilmış tərcümənin doğruluğunun yoxlanılmasına ehtiyac var, biz sizə tərcümənin bizim Mərkəzin rəsmi möhürü ilə möhürlənmiş təsdiqini də çatdıra bilərik.

GMC Translation Service Dillər Tərcümə Mərkəzi məhz belə işləyir.