• Başlığa
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Struktura

GMC Translation Service Dillər Tərcümə Mərkəzinin əsas prinsipi – idarəçilik, tərcümə və redaktorluq sahəsində iş stajına malik olan əməkdaşların sayəsində tərcümənin yüksək keyfiyyətinin təmin edilməsidir. Biz başa düşürük ki, personalın hazırki sahədə rolu nə qədər vacibdir. Yalnız sizing bizim işimizdən razı qalmanız üçün bizim Mərkəz yüksək ixtisaslaşmış mütəxəssislərlə çalışır. Çoxmərtəbəli yığım sistemi bizi daha da əmin edir ki, işlədiyimiz əməkdaşlar geniş mənada  Professionaldırlar.

Bizə müraciət etməklə siz özünüzü rahat hiss edə bilərsiniz: bizim menecerlər yerinə yetiriləcək tərcümənin bütün detallarını müzakirə etməyə hazırdılar, böyük həcmli bir proekt və ya bir neçə səhifəlik bir sənəd olsa belə. Bizim əməkdaşların yüksək professionallığı müxtəlif məzmunlu və həcmli sənədlərin tərcüməsini yerinə yetirməyə imkan verir. Xüsusi spesifik sahədə ixtisaslaşmış tərcüməçilərimiz müəyyən sahədə terminologiya və stilistikanı saxlamaqla tərcüməni həyata keçirirlər.bizim redaktorlar  mətni redaktə edirlər – və Siz tam hazır mətni əldə edirsiniz.

Kompaniyada müəyyən texnologiya mövcuddur, hansı ki, yüksək keyfiyyətli tərcümə əldə etməyə imkan verir.və biz təkmilləşməyə doğru gedirik. Kompaniyanın xüsusi təşkilatçılıq strukturası hər etapda yalnız həmin sahə üzrə ixtisaslaşmış əməkdaşın cəlb edilməsinə imkan verir.

 • Ilkin ünsiyyət zamanı etap müştərilərlə işləyən menecerlə müştərilərlə iş şöbəsindən başlayır. Hər müştəri ilə bütün incəliklərdən məlumatı olan menecer çalışır: öncəliklə hazırki kompaniya üçün tərcümənin istiqaməti ( daha doğrusu hansı mövzulu tərcümə ilə maraqlanılır, texniki , tibbi, hüquqi tərcümə yaxud şəxsi sənədlərin tərcüməsi lazımdır.), sifarişin yerinə yetirilməsinin təsdiqi, şifahi tərcüməçilər tələb olunur, kuryer və daha başqa nələr- Sizin üçün lazım olan hər şey.
 • Sonra sizin sifariş koordinatorlar şöbəsinə verilir. GMC Translation Service Dillər Tərcümə Mərkəzinin bütün koordinatorları ali linqvistik təhsilə malikdirlər, hansı ki, onlara sifarişi qramatik cəhətdən daha yaxşı dəyərləndirməyə və daha yaxşı icraçıya ötürməyə yardım edir.
 • Tərcümə prosesinin özü tərcümə şöbəsində hazırki sahədə ixtisaslaşmış tərcüməçilər tərəfindən yerinə yetirilir. GMC Translation Service Dillər Tərcümə Mərkəzinin əksər tərcüməçiləri linqvistik təhsildən əlavə olaraq işlədikləri sahədə əlavə ali təhsilə yaxud iş stajına malikdirlər. Bu halda biz istənilən mövzuda sənədi tərcümə edə bilərik: hüquqi tərcümə, texniki tərcümə, ümumi ədəbi tərcümə və s. Bütün proses koordinatorun nəzarəti altında keçir- zəruri olan halda o tərcüməçiyə hər hansı bir sualı cavablandırmaqda kömək edir, müştəri üçün vacib olan sualları cavablandırır və yerinə yetirilmənin müddətini izləyir.
 • Daha sonra mətnin üzərində mətnin yığımı və redaktə edilməsi şöbəsində iş aparılır. Biz hesab edirik ki, mətnin korrektə edilməsi çox vacibdir. Belə ki, tez-tez qısa vaxt ərzində yüksək həcimlim tərcümələri yerinə yetirmək lazım gəlir, yalnız ən professional tərcüməçinin “ ilkin baxışı” materialı yoxlamağa imkan verir. Bundan sonra sifarişçinin materialı redaktorlar tərəfindən redaktə olunur.
 • Daha bir şöbə təsdiqolunma və hüquqi xidmət şöbəsi. Siz burada sənədlərin hüquqi qüvvəsi ilə bağlı istənilən sizə maraqlandıran suallarla əlaqəli məsləhətlər ala bilərsiniz.
 • İT şöbənin dizaynerləri sayəsində sizin istəyinizlə tərcümə olunan material elektron formada çatdırılmaqla yanaşı, həmçinin bir-bir işlənilməklə vərəqin keyfiyyəti, materialın formatı, rəng  nəzərə alınmaqla təşkil olunur. Siz öz sifarişlərinizi ( broşura, kitabları, jurnalları, bukletləri və s.) xarici dillərdə əldə edə bilərsiniz.
 • Sizin rahatlığınız və vaxtınıza qənaət etməniz üçün kuryer şöbəsi istənilən sənədi şəhərin istənilən nöqtəsinə çatdıra bilər.