• Mājas
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Tulkojums

Tulkošanas pakalpojumi ir ļoti dažādi. Jebkurš teksts - rakstveida vai mutvārdu, mākslas vai tehniskais - var tikt pakļauts tulkošanas procesam. Mutvārdu tulkojums tiek iedalīts sinhronā  un secīgajā. Sinhronajā tulkojumā tulks runā vienlaicīgi ar runātāju. Šis tulkošanas veids ir vērsts uz plašu auditoriju, ir paredzēts izmantot speciālu aprīkojumu. Šo veidu izmantoto starptautiskajās konferencēs un semināros. No visiem tulkošanas pakalpojumiem - tas ir iespējams visdārgākais tulkojuma veids, jo tas prasa no tulkotāja ne tikai ideālas valodas zināšanas, bet arī spēju izturēt milzīgu psiholoģisko slodzi, strauji pārejot no vienas valodas uz otru.

Secīgajā tulkošanā runātājs ietur pauzi savā runā, lai tulkotājs varētu pārtulkot jau izteiktos runātāja  teksta fragmentus. Šis tulkošanas veids ir vērsts uz mazākām auditorijām un tiek izmantots biznesa tikšanās, sanāksmēs, pārrunās. Nereti secīgajā tulkojumā tulka pienākumos ietilpst nodrošināt komunikāciju tikai starp diviem cilvēkiem.

Rakstiskie tulkojumi ir ļoti daudzveidīgi. Tie tiek klasificēti pēc  tematiskām pazīmēm, iedalot šādos tulkošanas  veidos kā mākslas, tehniskais, juridiskais, ekonomiskais u.c. Katram tulkošana veidam ir savas īpatnības. Tulkošanas pakalpojumus parasti sniedz tulkošanas aģentūra.

Šobrīd tulkojumu centrs „GMC Translation Service” ieņem līdera pozīciju  tulkojumu tirgū. To nodrošina augsti profesionāls personāls, modernas programmatūras izmantošana, pastāvīga tehnisko resursu atjaunināšana, rūpīgi atlasīto profesionālu tulkotāju piesaiste ar šauru un specifisko specializāciju.


Tas viss ļauj tulkojumu centram “GMC Translation Service” iegūt pelnīto cieņu no daudziem klientiem, starp kuriem ir daudz pazīstamu plaša mēroga ārzemju un vietējo  uzņēmumu, starptautiskas organizācijas, vēstniecības, dažādas  iestādes un bankas. Cieši sadarbojoties uz līguma pamata ar lielām organizācijām, mēs gūstam pozitīvas atsauksmes un oficiālas pateicības vēstules, kas parāda lielu uzticamību, stabilitātīti, kvalitāti un nepieciešamību pēc mūsu pakalpojumiem.

Pašreiz “GMC Translation Service” nodarbojās ar pakalpojumu sniegšanu privātpersonām un juridiskām personām, tulkojot dažādus dokumentus 127 svešvalodās un sniedzot notariālus un juridiskus pakalpojumus.